PROFIL RMP

3 postów

OD ZALEŻNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI

NIEZALEŻNOŚĆ i pragnienie samodzielności leżą u źródeł poczucia wolności. U jego korzeni tkwi instynkt, który nakazuje zwierzętom opuścić rodzinne gniazdo i rozpocząć samodzielne życie. W przypadku ludzi, dążenie do niezależności skłania młodych ludzi do opuszczenia domu rodziców i zamieszkania na swoim. Pragnienie to skłania nas do indywidualizmu i wyróżniania się, […]

OD PEWNOŚCI WŁASNEJ DO UZNANIA

Potrzeba Uznania/Akceptacji to jedno z 16 Powszechnych Pragnień – by nie być krytykowanym i odrzuconym, lecz by być Uznanym za to, Kim Jesteśmy. Każdy z nas w innym stopniu potrzebuje Akceptacji i Uznania Czy znamy Siebie? Czy znamy innych wokoło nas? Skąd wiemy, jakiego Uznania potrzebujemy? –  Akceptacji ze strony […]

OD HARMONII DO REWANŻU

Motyw rewanżu, to pragnienie wyrównania rachunków z ludźmi, którzy utrudniają nam realizację naszych potrzeb, albo nas obrażają. U jego podłoża leży zwierzęca potrzeba bronienia się w razie ataku. W przypadku ludzi, mściwość może stanowić motywację zarówno dla agresji, jak i rywalizacji. Zaspokojenie tego pragnienia może dać poczucie słodkiej zemsty, niezaspokojenie […]