DLA MŁODYCH

Reiss School Motivation Profile® (RSMP) to specjalna forma badania RMP dla osób w wieku 12 – 25 lat. Umożliwia identyfikację mocnych stron i talentów, określenie i wybór drogi zawodowej, a w efekcie rozwój zgodny z własnymi pragnieniami. Pozwala lepiej rozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi.

RSMP dostarcza precyzyjnych informacji o tym, kto i jakich bodźców potrzebuje, by uczyć się z przyjemnością i działać efektywnie.

Wsparcie w rozwoju młodych ludzi nie polega bowiem na dostarczaniu im ciągłych i różnorodnych bodźców, lecz na umożliwienie im rozwoju zgodnie z ich wewnętrznymi potrzebami i pragnieniami (motywatorami).

Gdy młody człowiek rozwija się zgodnie ze sobą, ma to olbrzymi wpływ na:

  • Jego rozwój zawodowy,
  • Relacje,
  • Przyjaźnie,
  • Stosunki w rodzinie,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Niepowstawanie zbędnych blokad oraz kryzysów
  • Zdrowie, choroby, uzależnienia, depresje
  • Poczucie własnej wartości
  • Wiarę w siebie

O inteligencjach wielorakich przeczytasz tutaj

ZAPYTAJ

Czytaj więcej w kategorii Psychologia rozwojowa