PRZESTRZEŃ UCZESTNICTWA H&B

H&B to Przestrzeń komunikacji wielowymiarowej, przestrzeń serca i umysłu człowieka w kontakcie z twardymi zasadami „biznesu” i życia. Jest złożona, nieokreślona, zmienna. Potrzebuje specjalnego potraktowania z uwagą i szacunkiem dla jego potrzeb.

Wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek, jako złożoność, nieokreśloność, zmienność, ruch, to relacja  czy też biznes, stają się takie, jak ludzie go tworzący. Wpływają na siebie nawzajem.

Otóż, gdy przyglądam się  ostatnio używanym określeniom świata – VUCA, który był i jest wyzwaniem dla niespodziewanych zdarzeń w życiu i biznesie, widzę wyraźnie określenia – związane po prostu z życiem i RUCHem, który jest w naturze. Od zawsze.

Jak inaczej można spojrzeć na  – niestabilność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność? Jak nazwać, aby było lżej, a nie tak mocno i groźnie?

  • V = zmienność (ang. volatility); natura i dynamika zmian oraz natura i siła zmian i/lub ich katalizatorów
  • U = niepewność (ang. uncertainty); brak przewidywalności, prawdopodobieństwo nieoczekiwanego zdarzenia oraz świadomość i zrozumienie problemów i wydarzeń
  • C = złożoność (ang. complexity); multipleks sił, nakładanie się różnych problemów, brak efektu przyczynowo-skutkowego i zamieszanie otaczające organizację
  • A = niejednoznaczność (ang. ambiguity); trudność w zrozumieniu rzeczywistości, potencjalne błędne jej zrozumienie, sprzeczne znaczenie warunków, zaburzony ciąg przyczynowo-skutkowy

Spojrzałam na  VUCA jak na ciągły RUCH i od razu zobaczyłam więcej normalności życia w tym, co się dzieje bez chęci wpływania, zmieniania i nacisku na ten ruch, za to z olbrzymimi możliwościami rozwojowymi.

W złożoności, zobaczyłam R – różnorodność

W niepewności, zobaczyłam U – uczuciowość

W niejednoznaczności, ujrzałam lekcje C – cierpliwości

A zmienność, pokazała mi lekcje H – harmonii

I już mała zmiana słów i znacznie prościej będzie poradzić sobie w RUCHU świata VUCA, prawda?

  1. Przewidywać problemy, które mogą narastać
  2. Zrozumieć konsekwencje problemów i działań i uczuć im towarzyszącym
  3. Doceniać współzależności zmiennych i ich różnorodność
  4. Przygotować się na alternatywne realia i wyzwania cierpliwie
  5. Interpretować i wykorzystywać istniejące zmienne możliwości w harmonii ze światem i ludźmi

A to właśnie dla większości współczesnych organizacji – biznesu, wojska, edukacji, rządu i innych jest praktyczna procedura zwiększania świadomości i gotowości. Pod prostym akronimem kryje się bogata wiedza o modelach uczenia się w zakresie gotowości, oczekiwań, ewolucji i działania w modelu.

Model RUCH znacznie bardziej mi się podoba. To Życie z całą jego rozciągłością, bez sztucznych określeń i prób okiełznania.

Zapraszam do Kategorii wpisów Human & Business

To nasze Uczestnictwo 50/50