Rewanż

1 posta

OD HARMONII DO REWANŻU

Motyw rewanżu, to pragnienie wyrównania rachunków z ludźmi, którzy utrudniają nam realizację naszych potrzeb, albo nas obrażają. U jego podłoża leży zwierzęca potrzeba bronienia się w razie ataku. W przypadku ludzi, mściwość może stanowić motywację zarówno dla agresji, jak i rywalizacji. Zaspokojenie tego pragnienia może dać poczucie słodkiej zemsty, niezaspokojenie […]