UZALEŻNIENIA

ZALEŻNOŚCI, RELACJE, UZALEŻNIENIA

Wiele jest spojrzeń na uzależnienia i współuzależnienia. Jest wiele definicji. Tutaj spojrzymy z różnych perspektyw, a szczególnie w podejściu fizyki i zmiennej przestrzeni energetycznej wokoło nas i w nas samych